ThrustHP V 2.0d (Barry Hobson)

Download: thrusthpv20d.zip (841 kB - FREEWARE)

Bereken de stuwdruk van je motor
Met dit aardige programmaatje van de Engelsman Barry Hobson kun je de stuwdruk van je modelmotor uitrekenen, telkens voor een tweetal verschillende gevallen, zodat er vergeleken kan worden.
Het betreft propellermotoren, waarbij je zelf een aantal variabelen moet invullen, zoals de prop-diameter, de prop-spoed (pitch), of het een 2-, 3-, of 4-blads prop is, het aantal toeren per minuut en het merk prop.
Voor ons Europeanen zijn die Engelse maten altijd een beetje verwarrend, maar er zit in dit programma nu eenmaal geen optie om voor het metrisch stelsel te kiezen. Je kunt als je dat wilt gebruik maken van een eenheden-conversie-programma, dat ook op mijn software-pagina staat: Convert

Verder kun je in een volgend tabblad de vleugelbelasting laten uitrekenen. Eerst weer wat gegevens invullen: spanwijdte in inches, wortel- en tipkoorde van de vleugel (automatisch wordt dan de gemiddelde koorde uitgerekend), totaalgewicht van het model in pounds (lb = 453,6 gram).
Dat resulteert dan in een vleugeloppervlak (in vierkante voeten, Sq ft) en een vleugelbelasting in ounces (oz) per Sq ft (er zitten 16 ounces in een pound). Wij gebruiken liever gram per vierkante decimeter voor de vleugelbelasting. Dus ook hier: gebruik het handige conversieprogrammaatje "Convert".
Ook wordt de verhouding tussen stuwdruk en gewicht weergegeven.

Op het eerste scherm verschijnen een aantal waardes, zoals "load" (is het product van de propdiameter tot de vierde macht en de prop-spoed), snelheid in mijlen per uur en het aantal paardekrachten van de motor.
Uiteindelijk resulteert dit in een Statische stuwdruk (Static Thrust) in pounds, waarbij rekening gehouden wordt met de heersende luchtdichtheid en een CF-waarde, die afhankelijk blijkt van het gekozen merk propeller.

De maker van het programma, maakt gebruik van formules van AMA uit oktober 1986 (zie ook de Help-functie in het programma, waar de formule-opbouw in staat weergegeven).
Hij merkt daarbij nog op, dat de statische stuwdruk niet meetbaar wordt be´nvloed door wijziging in de spoed van de propeller (bij hetzelfde aantal toeren). Dit geldt alleen voor statische omstandigheden, waarvoor het programma ook uitsluitend is bedoeld. Onder dynamische omstandigheden, bijv. vliegvariabelen, is er een geheel andere situatie. Daarom is dit programma ongeschikt voor gebruik bij "Ducted Fans" (impellermotoren).

Tenslotte kunnen de Thrust-waarden in een tabelletje worden uitgeprint vanaf een maximum- tot een minimum aantal toeren, in stapjes van bijv. 100 toeren.


(Bron: Barry Hobson)


Terug naar SOFTWARE-overzicht