Hoppenbrouwer(s) familiewapens


et hierboven afgebeelde familiewapen (vereenvoudigd en waarschijnlijk foutief gekleurd weergegeven) werd aangetroffen in een registerboek te Leiden. Het schild draagt een drietal hopvruchten en een helm er boven, waarop een hoprank een verticale staf omstrengeld. Onder het schild is een schriftrol afgebeeld, waarop de familienaam HOPPENBROUWER staat geschreven. De afbeelding is afgeleid van een fotokopie, die mij door een familielid is toegezonden. De Leidse archieven zullen dus nader onderzocht moeten worden om achter de Hoppenbrouwer te komen, die dit wapen voerde.
Het is daarbij nog zeer de vraag of die Hoppenbrouwer in rechte lijn één van mijn voorouders is geweest en dat is een vereiste om het je "eigen" familiewapen te noemen. Nadere studie is dus nodig, ook naar de andere Hoppenbrouwer(s)-wapens, die bij toeval zijn opgedoken.


Hoppenbrouwer
eze helaas slechte fotokopie van een fotokopie kreeg ik toegestuurd van Randy Hoppenbrouwer, een achterneef uit Canada.
Hij schreef erbij: "This is a photocopy taken of a photo taken out of the registry book in Leiden. The camera was not lined up properly with the book, so it is a little distorted."
Het wapen moet dus te vinden zijn in de (gemeentelijke) archieven van Leiden. Het origineel is misschien wel in kleur of levert mogelijk aanwijzingen voor eventuele kleuren. En natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de "Hoppenbrouwer", die dit wapen destijds voerde.
Het is dan ook onvermijdelijk dat ik de archieven in Leiden zal gaan bezoeken, op zoek naar het origineel en meer gegevens.
Hoppenbrouwer
a wat bewerking met de computer komt het bovenstaande wapen er al een stuk beter uit.
De "scheef" gekopieerde afbeelding is nu recht getrokken en de "vervuiling" rondom en in het schild is verwijderd.
Het dekkleed is fraai gedetailleerd en zal, zoals gebruikelijk in de heraldiek, waarschijnlijk in twee kleuren zijn uitgevoerd: de binnenzijde mogelijk in zilver en de omgeslagen delen in groen.
Ook hierbij "jeuken mijn handen" om op zoek te gaan naar het origineel....
Hoppenbrouwers
e "Ex-Libris" is mij ooit eens toegezonden door een ver familielid. De bron van herkomst is helaas onbekend.
Overigens betreft het hier de familie "Hoppenbrouwers" (met "s" dus). Mogelijk zijn de Hoppenbrouwer-families met "s" en zonder "s" wel in oorsprong verwant, maar heeft de katholieke tak zich willen onderscheiden van de protestantse, door de bewuste "s" achter de naam toe te voegen.
Het schijnt gevonden te zijn bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde te Den Haag.


Hoppenbrouwers ok dit Hoppenbrouwers-wapen werd mij toegezonden door een ver familielid. Het is aangetroffen in de gemeentelijke archieven van Eindhoven.
Bijgevoegd was de volgende tekst:

Wapenbeschrijving Hoppenbrouwers
Amorial Générale van Rietstap.
SCHILD: van zilver, beladen met drie hopvruchten van groen, geplaatst 2-1.
HELM: helm met als helmteeken een baars van zilver, omstrengeld door een hoprank van groen.
DEKKLEEDEN: van zilver en groen.

Blanco is zilver, schuin gearceerd is groen, verticaal gearceerd is rood.


Egbertus Hoppenbrouwer ver dit "familiewapen" is weinig bekend. Het werd waarschijnlijk in de jaren '70 nagetekend van een grafsteen door iemand, die ik niet ken, maar die de schets aan mijn broer Han toestuurde.
Onder de schets staat de tekst:

"Opschrift op een gedeelte van een grafzerk van Dominee Egbertus Hoppenbrouwer, die leefde van 1639 tot 1684.
Hij was predikant te Woltersum (gemeente Ten Boer)."

Ook hier zal nader onderzoek mogelijk een betere afbeelding (op schaal) opleveren. Met camera en meetlat dus op naar de begraafplaats te Woltersum...